• Spotkania i Konferencje

  Sprawdź!

  więcej
 • Akademia Turystyki i Zdrowia

  Zobacz co robimy!

  więcej
 • Spotkania i Konferencje

  Sprawdź!

  więcej

O Fundacji

Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r.(Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz.203 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z nóź. zmianami) oraz postanowień zawartych w...

więcej

Programy

Fundacja Turystyki i Rehabilitacji w ramach prowadzonej działalności proponuje szerokiej grupie odbiorców korzystanie z ofert turystyczno-wypoczynkowych, wypoczynkowo-rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowotnej. Staramy się uzyskać od gestorów bazy jak najlepsze warunki cenowe...

więcej

Konferencje

W poprzednich latach Fundacja Turystyki i Rehabilitacji głównie uczestniczyła w konferencjach, organizowanych przez różne organizacje pozarządowe, z udziałem wszystkich władz polskich i przedstawicieli instytucji międzynarodowych. Kilkanaście konferencji zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw...

więcej
07-05-2018

Miejsce spotkań: CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Warszawa ul Nowolipie 25B Proponowany termin rozpoczęcia: 18 kwietnia 2018 , środa godz. 16.00 Zajęcia stałe: Zebrania...

więcej
01-12-2017

Działania Fundacji Fundacja powstała w kwietniu 1993 roku. W początkowym okresie była zarejestrowana jako Fundacja Turystyki Dziecięcej, z siedzibą w Studium Hotelarskim w...

więcej
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji