Aktualności

10-05-2017

Programy edukacyjne, realizowane przez Fundację Turystyki i Rehabilitacji

1. Kształcenie opiekunów seniorów, osób niepełnosprawnych we wszystkich grupach wiekowych.

Program zawiera:

  • Wykłady z zakresu pielęgnacji

  • Wykłady z psychologii klinicznej, psychoterapii

  • Dietetyka

  • Przepisy prawne

Łączna ilość godzin wykładów – 180.

Zajęcia praktyczne w ilości 30 godzin odbywają się w Hospicjach, Domach Opieki

i mieszkaniach osób indywidualnych.

Wykładowcami są doświadczeni pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2017 r.

 

2. Kształcenie wychowawców i opiekunów kolonijnych i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Program zawiera:
  • Omówienie celów wypoczynku – poznawczy, wychowawczy, psychoterapeutyczny i integracyjny

  • Rys historyczny turystyki dzieci i młodzieży

  • Zajęcia z kwalifikacji bazy wypoczynkowej

  • Przygotowanie kadry – system kształcenia

Planowana liczba godzin – 50

Planowane terminy: listopad 2017; marzec 2018

Kurs odpowiada standardom programowym krajów Unii Europejskiej

 

lista aktualności