O Fundacji

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 537/93 w kwietniu 1993 r. z woli fundatorów:

Andrzej Doliński, dziennikarz, specjalista ds. turystyki
Helena Krystyna Gwarek, psychoterapeuta z II stopniem specjalizacji zawodowej
Bożena Liliana Karczewska, matematyk, informatyk

Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r.(Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz.203 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z nóź. zmianami) oraz postanowień zawartych w statucie Fundacji. W swoim dorobku posiada: aukcje dzieł sztuki, wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży, wymianę międzynarodową osób dorosłych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Polonii, organizacje wczasów rehabilitacyjnych i integracyjnych, organizację spotkań integracyjnych, edukację zdrowotną seniorów, uczestnictwo i współudział w organizacji sympozjów i konferencji, także międzynarodowych. Fundacja uczestniczyła w audycjach radiowych o tematyce turystycznej w II programie Polskiego Radia, z udziałem prezesa Andrzeja Dolińskiego i wiceprezes Heleny Gwarek. Powołała Akademię Turystyki i Zdrowia Seniorów, w której prowadzi działalność edukacyjną, głównie dla słuchaczy – seniorów.

21-12-2017

Czarodziejskich chwil  Ciepłej rodzinnej atmosfery, Uśmiechów, Pyszności na stole, Cudownych prezencików  Spełnienia marzeń  Wyjątkowego Sylwestra i wszystkiego co...

więcej
10-05-2017

1. Kształcenie opiekunów seniorów, osób niepełnosprawnych we wszystkich grupach wiekowych. Program zawiera: Wykłady z zakresu pielęgnacji Wykłady z psychologii klinicznej,...

więcej
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji