Spotkania i Konferencje

W poprzednich latach Fundacja Turystyki i Rehabilitacji głównie uczestniczyła w konferencjach, organizowanych przez różne organizacje pozarządowe, z udziałem wszystkich władz polskich i przedstawicieli instytucji międzynarodowych.

Kilkanaście konferencji zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych. Odbywały się one na ogół w salach Sejmu RP, a tematyka obejmowała m.in. reformę oświaty, prawa dziecka, zapobieganie patologiom społecznym przy zastosowaniu różnych form organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W w/w konferencjach Fundacja Turystyki i Rehabilitacji brała czynny udział poprzez wystąpienia tematyczne oraz przygotowywanie i dystrybucję różnego rodzaju publikacji.

Bieżąca działalność Fundacji w zakresie Spotkań i Konferencji  będzie kontynuowana w dotychczasowych formach, a dodatkowo Fundacja będzie organizatorem konferencji, których tematyka związana będzie
z działalnością statutową Fundacji.

 

Zapraszamy do udziału w aukcji

Wykaz licytowanych prac pod tym linkiem

 

 

zdjęcie: ►Milo► / Foter.com / CC BY-NC-SA

10-05-2017

1. Kształcenie opiekunów seniorów, osób niepełnosprawnych we wszystkich grupach wiekowych. Program zawiera: Wykłady z zakresu pielęgnacji Wykłady z psychologii klinicznej,...

więcej
09-05-2017

Pracownicy Fundacji pracują aktualnie nad przygotowaniem Sympozjum nt: „Turystyka w procesie zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży" oraz „ Turystyka w...

więcej
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji