Spotkania i Konferencje

W poprzednich latach Fundacja Turystyki i Rehabilitacji głównie uczestniczyła w konferencjach, organizowanych przez różne organizacje pozarządowe, z udziałem wszystkich władz polskich i przedstawicieli instytucji międzynarodowych.

Kilkanaście konferencji zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych. Odbywały się one na ogół w salach Sejmu RP, a tematyka obejmowała m.in. reformę oświaty, prawa dziecka, zapobieganie patologiom społecznym przy zastosowaniu różnych form organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W w/w konferencjach Fundacja Turystyki i Rehabilitacji brała czynny udział poprzez wystąpienia tematyczne oraz przygotowywanie i dystrybucję różnego rodzaju publikacji.

Bieżąca działalność Fundacji w zakresie Spotkań i Konferencji  będzie kontynuowana w dotychczasowych formach, a dodatkowo Fundacja będzie organizatorem konferencji, których tematyka związana będzie
z działalnością statutową Fundacji.

 

Zapraszamy do udziału w aukcji

Wykaz licytowanych prac pod tym linkiem

 

 

zdjęcie: ►Milo► / Foter.com / CC BY-NC-SA

07-05-2018

Miejsce spotkań: CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Warszawa ul Nowolipie 25B Proponowany termin rozpoczęcia: 18 kwietnia 2018 , środa godz. 16.00 Zajęcia stałe: Zebrania...

więcej
01-12-2017

Działania Fundacji Fundacja powstała w kwietniu 1993 roku. W początkowym okresie była zarejestrowana jako Fundacja Turystyki Dziecięcej, z siedzibą w Studium Hotelarskim w...

więcej
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji